My dzieci, mamy prawo do:   

 

Miłości i zrozumienia

Potrzebujemy dużo zdrowej rywalizacji, a także zdrowo rosnąć

pod okiem naszych rodziców, kiedy tylko jest to możliwe.

 

Równości

Wszystkie dzieci jesteśmy sobie równe, bez względu

na rasę, wiarę i narodowość.

 

Imienia i narodowości

Wszystkie posiadamy imię, nazwisko i narodowość,

z którą się nas utożsamia.

 

Ochrony

Zawsze powinniśmy być chronieni przez odpowiedzialnych

dorosłych, być właściwie odżywiani i mieć zapewniony godny

dom, w którym możemy mieszkać.

 

Ochrony zawodowej

My, dzieci, powinniśmy być chronione przed porzuceniem,

okrucieństwem i pracami, które mogą zaszkodzić naszemu

zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

 

Uwagi

W sytuacjach wyjątkowych potrzeb (fizycznych i psychicznych)

należy się nam odpowiednia opieka i troska.

 

Edukacji

Edukacja jest prawem, które nam przysługuje za darmo.

 

Otrzymywania pomocy

W nagłych przypadkach, a w sytuacjach zagrożenia życia

powinniśmy być obsługiwani w pierwszej kolejności.

 

Pokoju

Wszyscy mamy prawo żyć w atmosferze spokoju,

 przyjaźni, zrozumienia i solidarności.

About Author